תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את השימוש באתר הפועל בשמות המתחם www.myfax.co.il ו- www.fax4.biz ובכל שמות מתחם נוספים שיפעילו את שירות MYFAX של בעלת האתר (שייקראו ביחד להלן: "האתר") ובשירות MYFAX הניתן או שניתן להרשם אליו באתר (להלן: "השירות"), ומהווים הסכם משתמש בין המשתמש בשירות (להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין חיפושית תוכנה בע"מ המפעילה את השירות (להלן: "החברה"). הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על נשים וגברים כאחד. בשימוש בשירות ובאתר הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של השירות והאתר.

 • תיאור השירות
  • השירות הינו שירות פקס וירטואלי מאפשר קבלה ושליחה של פקסים ללא צורך במכשיר פקס וקו טלפון.
  • קבלת פקס - השירות מקצה למשתמשים מספר פקס נייח (בישראל ועוד מספר מדינות). כך שכל מי ששולח פקס למספר הנ"ל, הפקס מתקבל אצלנו ואנו מעבירים אותו למייל של המשתמש. ניתן להעביר את הפקסים המתקבלים למספר כתובות מייל במקביל וזאת בהגדרה של המשתמש.
  • שליחת פקס - השירות מאפשר שליחה של פקסים. ניתן לשלוח את הפקס במספר דרכים: מאתר השירות, מהמייל של המשתמש איתו הוא רשום בשירות, מגוגל דרייב, או באמצעות יישומים אחרים שפיתחה החברה.
  • במידה והשליחה נכשלה (מספר פקס בעייתי, אין מענה של פקס בצד השני, צליל תפוס או ניתוק בצד השני) השירות ינסה מספר פעמים נוספות. השירות אינו מחייב על פקסים שנכשלו בשליחה פרט למקרים הבאים: א. משתמש מבקש לבטל שליחה לאחר תחילת תהליך המשלוח; ב. משלוח למדינה שאינה מדינת המשתמש. במקרים אלו המשתמש יחוייב בכל מקרה.
  • בסיום השליחה השירות שולח מייל אישור מסירה למשתמש (השולח) עם פרטי שליחת הפקס - תאריך ושעה ותוכן הפקס שנשלח.
  • שליחה מרובת משתתפים - ניתן לבצע שליחה קבוצתית של פקסים. השירות ישגר את המסמכים לקבוצת נמענים שיגדיר המשתמש, בין אם דרך האתר או באמצעות שליחת קובץ אקסל. במקרה של שליחה מרובה לכמה מספרי פקס החברה רשאית שלא לזכות עבור כשלונות.
  • ניהול המשתמש - לשירות ממשק ניהול מתקדם המאפשר למשתמש להגדיר את התכונות של השירות. באמצעות הממשק יכול המשתמש להוסיף משתמשים נוספים והרשאות עבורם ובכך לאפשר להם שליחה וקבלה של פקסים מכתובות המייל שלהם.
  • ארכיון - השירות כולל ארכיון המאפשר צפיה בהיסטורית הפקסים הנשלחים והמתקבלים למשך זמן של חצי שנה. הארכיון זמין למנויים בתשלום ובמהלך תקופת השירות בלבד. פקסים לא ישמרו בארכיון עבור משתמשי חינם או משתמשים שהפסיקו את המנוי., ניתן לבטל את השמירה בארכיון – במקרה זה, הפקסים נשמרים לצורך הפעולה בלבד ואח"כ נמחקים (עד שעתיים לאחר הפעולה).
  • גיבוי - השירות מאפשר גיבוי של מסמכי הפקס של המשתמש בשירות ענן כדוגמת גוגל דרייב.
  • תא קולי – האתר מציע שירות תא קולי על אותו מספר פקס. כאשר הינך בוחר להשתמש בתא הקולי, התא הקולי יכלול פתיח אחיד. במידה והינך מעונין להקליט פתיח אישי, ניתן להקליט פתיח באורך מקסימלי של 5 דקות. בעת קבלת הודעה בתא הקולי השירות מקליט ומעביר אותה במייל למשתמש. ההודעות המתקבלות בתא הקולי נשמרות גם בארכיון. השירות מאפשר קבלת הודעות עד אורך של 5 דקות.
  • פעולות במסמכים סרוקים – השירות מאפשר סריקת מסמכים והפיכתם לטקסט (OCR) באמצעות ספק שירות חיצוני, כך שניתן לבצע חיפוש בתוך המסמכים.
  • המרת הודעות קוליות לטקסט- השירות מאפשר המרת הודעות קוליות שהושארו בתא הקולי של המשתמש לטקסט שיישלח בפקסים של המשתמש. כמו כן, השירות מאפשר זיהוי קולי של הודעות קוליות, לבקשת המשתמש. וזאת, תוך היעזרות בספקי שירות חיצוניים לזיהוי קולי.
 • הרשמה לשירות
  • משתמשי השירות נדרשים להרשם לשירות, תוך מתן פרטים שונים, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ועוד. הינך מתחייב למסור מידע מלא ואמין, לרבות כתובת דואר אלקטרוני עדכנית בה הינך משתמש.
  • ניתן להרשם לשימוש בשירות קבלת הפקסים בחינם לתקופת התנסות בת 48 שעות. מספר הפקס המוקצה למשתמש בתקופת התנסות איננו זהה בהכרח למספר הפקס שיוקצה למשתמש כאשר יירשם לשירות. כמו כן, החברה רשאית לשנות את מספר הפקס המוקצה למשתמש במהלך תקופת הנסיון בכל עת, על פי שיקול דעתה.
  • פרט לתקופת ההתנסות החינמית האמורה לעיל, השימוש בשירות הינו בתשלום.
  • מנוי חודשי/שנתי - ניתן לעשות מנוי חודשי או שנתי, שמאפייניו הינם כדלקמן: (א) המנוי כולל מספר פקס בלבד או מספר וחבילת עמודים. כל חריגה של שליחת עמודים מעבר לחבילה תחויב לפי עמוד על פי המחירון באתר. במידה והמשתמש שולח פקס למדינה שונה ממדינת המשתמש - חיוב העמודים יתבצע באופן יחסי בהתאם למחירון שבאתר; (ב) המנוי פעיל למשך הזמן שהוא נרכש (חודשי או שנתי); (ג) בסיום התקופה החברה מבצעת חידוש אוטומטי של המנוי (מספר ו/או חבילת שליחה) לתקופה זהה, אלא אם כן המשתמש הודיע לחברה על ביטול המשך המנוי עד 3 ימים לפני מועד פקיעת המנוי; (ד) בסיום המנוי מכל סיבה שהיא, מספר הפקס שהוקצה למשתמש ישוחרר חזרה למאגר, וייתכן כי יועבר לשימוש של משתמש אחר.
  • מנוי לשליחה בלבד - ניתן לרכוש חבילת קרדיט לשליחת פקסים בלבד. השימוש בחבילה מוגבל בזמן, שאחריו הקרדיט בחבילה יימחק ולא ניתן יהיה להשתמש בו יותר. בכל מקרה, אם אין פעילות בחשבון במשך 3 שנים, יימחק החשבון בכללותו, חבילת הקרדיטים, גם אם היא בתוקף. וזאת, לאחר שחצי שנה קודם לכן תשלח החברה התראה לפני סגירת החשבון. כמו כן, החבילה מוגבלת לכמות שלא ניתן לחרוג ממנה, אלא אם רוכשים חבילה נוספת. בנוסף, חבילת קרדיטים לשליחה מוגבלת למדינה מסויימת. אם המשתמש מעונין לשלוח למדינה אחרת, חיוב העמודים יתבצע באופן יחסי בהתאם למחירון חבילה מינימלית המופיע באתר בקשר לחבילות קרדיטים לשליחה לאותה מדינה.
 • ניוד מספרים לשירות ומהשירות
  • מספרי הפקס המוקצים על ידי החברה למשתמשים הינם בבעלות החברה, ולא ניתן לבקש לנייד אותם למשתמש מחוץ למסגרת השירות.
  • משתמשים רשאים לנייד מספר טלפון שברשותם לשירות הפקס, בהתאם לבקשה מהחברה בעת ההרשמה או בכל עת לאחר מכן. במקרה זה, יוכל המשתמש לנייד את המספר חזרה מחוץ לשירות, לאחר שיבקש זאת מהחברה בכל עת.
 • קניין רוחני ומתן רשיון
  • השירות והאתר, לרבות העיצוב, הקוד והתכנים (למעט תכנים המועלים על ידי משתמשים) מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים והינם קניינה הבלעדי של החברה. החברה מעניקה לך בזאת רשיון אישי ולא בלעדי להשתמש בשירות ובאתר בכפוף לתנאי השימוש. כמו כן, החברה הינה הבעלים בשם ו/או בלוגו MYFAX או FAX4.BIZ ושל האתר, ובכל מאפיין מזהה אחר של האתר והשירות.
 • תכני הפקסים
  • לחברה אין שליטה על תכני הפקסים המועברים במסגרת השירות (הן פקסים נכנסים והן פקסים יוצאים), ואף איננה בודקת או מנטרת אותם. בהתאם, החברה איננה אחראית באופן כלשהו לכל אלו, לאמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  • בהתאם להסכם זה, כל משתמש בשירות מצהיר כי כל תוכן שהוא שולח בפקס במסגרת השירות אינו פוגע בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים וכי שליחתו הינה בהתאם לדין.
 • תנאי תשלום
  • בעת ביצוע רכישה של מנוי חודשי/שנתי או חבילת קרדיטים לשליחה, נדרש המשתמש לשלם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בנקאית את מחיר המנוי הרלוונטי בהתאם למחירון המופיע באתר. המחיר המופיע הינו המחיר שנדרש לשלם המנוי, והינו בתוספת מע"מ כנדרש עפ"י חוק. התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע.
  • החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי האשראי של הלקוח לצד ג'. לצורך סליקת כרטיס האשראי, נעזרת החברה בחברות סליקה, לרבות חברת אינטרספייס בע"מ (טרנזילה), שסליקת הכרטיסים דרכה נעשים בכפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר www.tranzila.com ובהתאם לתקנים המאושרים על ידי חברות האשראי.
  • למען הסר ספק, החברה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי של המנויים ואין באפשרותה לשחזר פרטים אלו. המשתמש יוכל לעקוב אחר התשלומים דרך השירות ולצפות בחשבוניות.
  • כאשר מדובר בתשלום עבור רכישת חבילת קרדיטים, ניתן לשלם בהמחאה או בהעברה בנקאית.
  • כאשר החברה אינה מצליחה לחייב את אמצעי התשלום שניתן, מתן השירות יופסק עד שהתשלום יוסדר.
  • החברה רשאית לשנות את מחירון שירותי החברה במהלך החודש, ולתת למנוי הודעה מראש בת 14 יום לפני שתחייב את המנוי במחיר החדש.
  • התשלום ללקוחות ישראליים הינו בשקלים חדשים. מובהר בזאת כי חשבוניות מס נשלחות בדואר אלקטרוני ללקוחות.
 • תנאי ביטול, זיכויים והפסקת מנוי
  • כל צד רשאי לבטל את הסכם זה בהודעה בכתב של 3 ימים מראש. הודעת ביטול אינה פוטרת את המשתמש מתשלום עבור חובותיו.
  • משתמש שרכש חבילת שליחה רשאי לקבל החזר עבור חבילת השליחה רק במידה וביקש לבטל את החבילה בתוך 14 יום, מבלי שהשתמש בה.
  • החברה רשאית לבטל את השירות וללא כל הודעה באחד מהמקרים הבאים: (א) פיגור בתשלום של למעלה מ-10 ימים ממועד התשלום; (ב) פשיטת רגל או סטטוס משפטי אחר של המשתמש המעיד על אי יכולתו לשלם עבור השירות; (ג) שימוש בשירות בניגוד לתנאי השימוש או בניגוד לדין; (ד) עקב דרישה מרשות ממשלתית מוסמכת או צו שיפוטי. מבלי לגרוע בכלליות סעיף זה, החברה תהיה רשאית בכל עת לחסום גישה של משתמש לשירות, במידה שהיא סבורה, על פי שיקול דעתה, כי המשתמש הפר את תנאי הסכם משתמש זה או פעל בשירות באופן בלתי סביר או בניגוד לדין. במקרה שמנוי שנחסם באופן זה הינו מנוי בתשלום, הוא יחוייב על השירות עד ליום חסימת המנוי.
  • מובהר בזאת שבכל מקרה בו החברה מפסיקה את מתן השירות ללקוח, הדבר עשוי להיות כרוך במחיקה תמידית של כל המידע בדבר פקסים שקיבל או שלח הלקוח.
  • במקרה שביטול המנוי נעשה על ידי המשתמש עקב הפרת ההסכם על ידי החברה שגרמה להיעדר גישה של המנוי לשירות שנמשכה למעלה מ-5 ימים לאחר שהמנוי הודיע על כך לחברה, יהיה המנוי זכאי להחזר כספי בגין התקופה בה לא הייתה גישה לשירות המנוי בלבד. מוסכם בזאת מראש כי המנוי לא יהיה זכאי לשום פיצוי מעבר להחזר הכספי בגין אותם ימים בהם לא יכל להשתמש בשירות.
  • בכל מקרה שבו יידרש החזר כספי למשתמש מנוי, ככל שהדרישה תימצא מוצדקת יבוצע ההחזר בניכוי דמי ביטול עסקה של חברת האשראי (ככל שיש כאלו).
  • כאשר לקוח שילם עבור חבילה ממושכת (כגון – שנה מראש) הכוללת הנחה על המחיר עבור כל חודש, ולאחר מספר חודשים מבקש לבטל את המנוי ולקבל החזר חלקי בגין התקופה שנותרה, ההחזר החלקי מחושב לפי עלות כל חודש שהשתמש בשירות ועלות החודשים שנותרו, לפי מחיר המחירון החודשי המלא (ללא הנחה).
  • כל תנאי הביטול בהסכם זה הינם בכפוף להוראות כל דין (לרבות דיני הגנת הצרכן) באותה עת בקשר לזכות הצרכן לבטל עסקה, לפיהם ניתן כיום לבטל את רכישת המנוי בתוך 14 יום מעריכתו, ולקבל החזר עבור החלק היחסי של התשלום שלגביו לא ניתן שירות.
 • אופן השימוש וחובות המשתמש באתר ובשירות
  • הינך מתחייב להשתמש בשירות באתר בהתאם לדין הרלוונטי. מבלי לגרוע בכלליות אמירה זו, הינך מתחייב שלא להשתמש בשירות או באתר באופן המפר את הדינים הרלוונטיים למניעת שליחת דואר זבל (כגון "חוק הספאם"), דיני הגנת הצרכן, דיני תקשורת, דיני קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים), וכל דינים רלוונטים אחרים."
  • המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בשירות באופן סביר, ובהתאם לתנאי הסכם זה.
 • הצהרות נוספות של המשתמש
  • המשתמש מצהיר בזאת כי החברה רשאית מעת לעת להוריד את השירות לזמן קצר לצורך עבודות תחזוקה. למשתמש לא יהיו טענות כלשהן כנגד החברה בענין זה, והורדת השירות לצורך תחזוקה שאינה עולה על 2 ימים לא תיחשב הפרת הסכם זה מצד החברה.
  • המשתמש מודע לכך ששירותי פקס אינם נקיים משגיאות וייתכן כי לא יפעלו באופן מלא בכל עת. וזאת, בהתחשב בכך ששירותי הפקס מתבצעים באמצעי טלקומוניקציה שלחברה אין כל שליטה על תקינותם בכל עת.
  • בסיום השימוש בשירות מתחייב המשתמש לעדכן את אנשי הקשר שלו שמספר הפקס בו השתמש במסגרת השירות אינו פעיל יותר. וזאת, על מנת שלא יישלחו אליו בטעות פקסים לאחר סיום השירות, ואותם פקסים יגיעו למשתמשים חדשים להם יוקצה מספר הפקס ששימש את המשתמש.
  • המשתמש מודע לכך ששירותי גיבוי חיצוניים כגון גוגל דרייב אינם בשליטת החברה. בהתאם, החברה אינה אחראית כמובן על תקינות שמירת המסמכים במסגרת שירות הגיבוי החיצוני בו יבחר המשתמש.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי אישור משלוח אינו מעיד בהכרח על כך שהנמען ראה את הפקס, ועל המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הנמען ראה את הפקס. כמו כן, ייתכן כי אישור המשלוח יכלול פרטים (כגון תאריך ושעה) לא מדוייקים, אך עדיין יהווה אישור לכך שמשלוח הפקס עבר.
  • במידה ומוגדר בחשבון המשתמש ארכיון ו/או חובר חשבון המשתמש לחשבון "גוגל דרייב" - החברה תעשה כמיטב יכולתה להעביר כל פקס ששודר אל ארכיון המשתמש בשירות או לחשבון "גוגל דרייב" של המשתמש. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-שמירה, מחיקה חלקית או מלאה של פרטי המשלוח ו/או תוכן הפקס. המשתמש בשירות מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • טיפול בתלונות תמיכה ושירות לקוחות
  • במידה ומשתמש ו/או מנוי בשירות נתקל בתקלה בשירות, או בכל ענין אחר הקשור לשירות, הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך בדיקת הענין בשליחת מייל אל null ונעשה כמיטב יכולתנו לחזור אליו בהקדם. במידה והתלונה תימצא מוצדקת והשירות הינו בתשלום, יבוצע החזר כספי יחסי בגין עלות השירות למשתמש בגינו היתה תקלה. המשתמש מצהיר בזאת כי החזר זה יהווה פיצוי מוסכם ומלא בגין כל תקלה כאמור.
 • שינוי בשירות
  • החברה רשאית לערוך שינויים בשירות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע למשתמש מראש. ככל ששינויים אלה לא יהיו מקובלים על המשתמש, המשתמש יוכל לחדול להשתמש בשירות ו/או לסיים את המנוי שלו בשירות. בכל מקרה, כל עוד השינויים שייערכו אינם הופכים את השירות לבלתי חוקי, שינויים אלה לא יקנו למשתמש זכות פיצוי כלשהי מהחברה.
 • מדיניות פרטיות
  • הסכם זה כולל בתוכו את מדיניות הפרטיות של השירות והאתר, כפי שמופיעה באתר. הינך מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות הנכללת כחלק מהסכם זה החל על השימוש בשירות.
 • הגבלת אחריות בקשר לשירות ולאתר
  • השירות, האתר והאפליקציה ניתנים למשתמש כמו שהם ("as is") מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר אליהם. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת שהשירות יעבוד בצורה תקינה. אולם, למשתמש לא תהיינה טענות כלשהן נגד החברה בקשר לשירות. בין השאר, החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמשים במקרים של תקלות באיכות הפקס, או תקלות כגון פקסים שלא הצליחו להשלח במלואם או בחלקם במסגרת השירות.
  • החברה לא תישא באחריות בגין תקלות שייגרמו כתוצאה מפריצה לשרתים, בעיות תשתית ברשת הטלקומוניקציה, השרתים או החשמל.
  • בכל מקרה, גם אם החברה תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש או צד שלישי אחר כלשהו, גובה אחריות זו לא יעבור על גובה התשלום האחרון של אותו גורם לחברה או גובה החשבונית האחרונה שהוא שילם.
 • שיפוי
  • אתה מסכים לשפות את החברה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך בשירות ו/או באתר שנעשה בניגוד לתנאי השימוש ו/או לדין.
 • כח עליון
  • כל עיכוב או חסימה של גישת משתמשים לשירות או כל תקלה אחרת בשירות שייגרמו עקב כח עליון (force majeure), כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, וכיוצא בזה לא ייחשב כהפרת הסכם זה מצד החברה ולא יקנה לך או לכל אדם אחר זכות לפיצוי כלשהו כתוצאה מכך.
 • שונות
  • אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנכללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לשימוש שלך בשירות ו/או באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יפורסמו באתר ובשירות . ככל שמדובר יהיה בשינויים מהותיים, תופיע הודעה בקשר לכך באתר ו/או בשירות. פרט לכך, לא ניתן לשנות דבר בפרטי ההסכם בינך לבין החברה, למעט בהסכם בכתב בין הצדדים. אינך רשאי להעביר את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה לאף אחד אחר. החברה תהיה רשאית להעביר או לתת רשיונות משנה חלק או כל זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי כלשהו, ללא הודעה וללא צורך לבקש את רשותך.
 • סמכות שיפוט
  • על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה, אכיפתו, פרשנותו או כל סכסוך בקשר אליו תוקנה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולאף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהיה סמכות בקשר לכך.
  • כתובת למשלוח מכתבים: גרשון שץ 16 תל אביב
  • עודכן לאחרונה ב 1 פברואר 2018