שליטה מלאה על הפקס

שירות הפקס ניתן להתאמה מלאה בקלות בעזרת חשבון הניהול המקוון

ממשק הניהול מאפשר שליטה ובקרה מלאה על פעילות הפקסים שלכם

באמצעות הממשק תוכלו לצפות בארכיון הפקסים היוצאים והנכנסים, לנהל את מספרי הפקס, להעניק הרשאות קבלה ושליחה לכתובות מייל נוספות מלבד שלכם, לנהל ולעדכן את התכונות של השירות ועוד.

תכונות ניהול מתקדמות

להלן פירוט של חלק מהפעולות שניתן לעשות דרך ממשק האינטרנט של השירות:

  • ניהול ארכיון הפקסים - חיפוש פקס, צפייה ומחיקה של פקסים.
  • ניהול של מספרי הפקס בחשבון.
  • קביעת כותרות וזיהוי מכונה בדיוק כמו במכשיר פקס
  • שליחת פקס זהה למספר נמענים
  • שליחת פקס אחד המורכב ממספר מסמכים
  • שליחה חוזרת או העברת פקס למספר אחר
  • ניהול של הרשאות הפקסים - מי יכול לשלוח או לקבל פקס.
  • ניהול האבטחה - הצפנת הפקסים או ביטול ארכיון.
  • הגדרת דף מוביל אישי בחשבון.
  • פקס חוזר - אפשרות לשליחת מענה פקס אוטומטי המאשר את קבלת הפקס.